Säkerhet

Sunset Balcony är mycket stabil, kraftig och säker. Den tillverkas enligt certifierade metoder och följer gällande säkerhetsnormer.

Räcke och grind på balkongen följer motsvarande krav som finns för trappor och balkonger samt är handikappanpassade (bredden på grindarna tillåter rullstol men måste lyftas upp eller att separat ramp anskaffas). Staketet runt Sunset Balcony på marken är en skyddsåtgärd för att förhindra att någon obehörig kan komma i närhet av lyftanordningen då den används. Det är viktigt att skyddsstaket liksom grind är säkrade vid användning.

Vid leverans av Sunset Balcony hålls en kortare utbildning i skötsel och säkerhet. Det finns tydliga instruktions- och varningsskyltar och medföljande vind- och höjdmätare som skall användas om det ej är vindstilla. Man skall ej åka upp högre än 6 meter vid vindhastighet över 6 meter/sekund (vind- och höjdmätare medföljer). Den skall ej användas enskilt av barn eller personer under 18 år. Batteriernas laddning bör kontrolleras före användning (speciellt om de laddas via solceller). Vidare bör man ha med mobiltelefon för att kunna påkalla hjälp för ev. reservsänkning om fel skulle uppstå (görs enkelt vid marknivå). Jourtelefonnummer till lokalt serviceföretag finns angivet på skylt.